Studiebijeenkomsten

Regelmatig worden door FSDC studiebijeenkomsten georganiseerd om onze oud-cursisten en andere belangstellenden op aktuele gebieden bij te praten.


Doelgroep
De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken, notaris- en advocatenkantoren, etc.. De bijeenkomsten wordt gegeven op HBO-niveau.
 
Inleider
Afhankelijk van het onderwerp.
 
Inhoud
In de cursus willen we u inzicht verschaffen in de geldende regelgeving, het op dit punt geformuleerde beleid en ontwikkelingen in de rechtspraak..
 
Syllabus
De informatie krijgt u in de vorm van een uitgebreide syllabus. Tijdens de studiebijeenkomst zal op de belangrijkste aspecten dieper worden ingegaan en vaak zullen een aantal casus worden behandeld. Na afloop krijgt u een uitgebrei