NIEUWE
REGELS & BELEID

Regelmatig worden door FSDC studiebijeenkomsten georganiseerd om oud-cursisten en andere belangstellenden op actuele gebieden bij te praten. Zo frist u uw kennis  op en bent u weer op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen.


Voor wie is een studiebijeenkomst?
De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken, notaris- en advocatenkantoren, etc.. De bijeenkomsten wordt gegeven op HBO‑niveau.

Inhoud
In onze studiebijeenkomsten willen we u inzicht verschaffen in de nieuwe geldende regelgeving, het op dit punt geformuleerde beleid en ontwikkelingen in de rechtspraak.

  

Algemene informatie

De informatie krijgt u in de vorm van een uitgebreide syllabus. Tijdens de cursus zal op de belangrijkste aspecten dieper worden ingegaan en vaak zullen een aantal casus worden behandeld.

PE-punten
Voor RB en NOAB zijn 3 PE- punten toegekend. In een enkel geval is dit ook voor NBA het geval.

Locatie & tijd
Afhankelijk van het onderwerp zijn de studiebijeenkomsten centraal in het land, of op diverse locaties. Dit wordt aangegeven bij de informatie van de respectievelijke bijeenkomst. Over het algemeen vinden onze cursussen ‘s avonds plaats van 1830 tot 2145 uur.

Studiebijeenkomst: Fiscale Actualiteiten 2020

Nieuwe wetgeving, jurisprudentie en beleidsbesluiten 

Heeft u ook geen tijd om alle wetswijzigingen en plannen daartoe, nieuwe beleidsbesluiten en arresten bij te houden?

In deze cursus wordt u weer bijgepraat over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de Minister van Financiën. We geven u hierbij reeds nu een indruk van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen. 

Met ingang van 2020 e.v. staat ons weer het een en ander aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. Op prinsjesdag is een en ander aangekondigd op fiscaal terrein en verder zal het  kabinet ook nog met nieuwe voorstellen komen. In de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen: 

 • Ingrijpende wijzigingen tarieven en heffingskortingen (2 schijven systeem);
 • In stapjes naar aftrek van aftrekposten tegen het laagste tarief (zowel particulieren als ondernemersaftrekken);
 • Versobering ondernemersaftrekposten en temporisering Vpb verlaging;
 • Afschaffen betalingskorting in de Vpb;
 • Versobering liquidatieverliesregeling;
 • Hypotheekrenteaftrek ook versneld naar aftrek tegen laagste tarief;
 • Bijtelling privégebruik auto elektrische auto’s omhoog;
 • Belasting op spaargeld omlaag en op andere beleggingen omhoog (2022);
 • Medepleegboetes belastingadviseurs openbaar;
 • Boetevrije inkeer nu ook in box 2 onmogelijk;
 • Spontane aangifte = aangifte na uitnodiging;
 • Belastingrente vennootschapsbelasting aangepast;
 • Keuzeregeling voor digitale post van Belastingdienst;
 • E-books etc laag tarief BTW;
 • Nieuwe wet bronbelasting;
 • Afschaffing aftrek scholingsuitgaven (nieuwe subsidieregeling);
 • Stand van zaken wetsvoorstel Excessief lenen van eigen BV;
 • Aanpassing overgangsrecht oude saldolijfrenten;
 • Verruiming werkkostenregeling in de loonbelasting;
 • Vrijgestelde vergoedingen vrijwilligers verhoogd;
 • Aftrekuitsluiting dwangsommen. 

Naast de nieuwe wetgeving zal weer uitgebreid aandacht worden besteed aan de in 2019 en begin 2020 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen: 

 • Proefprocedures (2016/2017) over houdbaarheid box 3;
 • Bewijs eigenwoninglening (schriftelijke stukken);
 • Aftrekbaarheid zelfgekweekte cannabis als zorgkosten;
 • Privé gebruik auto, begrip privé ritten;
 • Algemene heffingskorting voor gedeelte jaar buitenlands belastingplichtig;
 • Strenge inschrijvingseis ouder kind voor heffingskortingen;
 • Goed koopmansgebruik en ijzeren voorraad;
 • KIA bij samenwerkingsverband;
 • Aftrek WAZ-premies ruimer dan gedacht;
 • Afwaardering schuldvordering geëmigreerde ab-houder;
 • Bedrijfsopvolgingsregeling AB;
 • Liquidatieverlies AB en Vpb;
 • Onzakelijke borgstelling;
 • Onzakelijke lening/aansprakelijkheid/paraplukrediet;
 • Splitsingsvrijstelling;
 • Infokap en uitdeling;
 • Renteaftrekbeperking art. 10a/parallelliteit;
 • Diversen buitenlands vermogen/tipgever/herziening etc;
 • Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling loonbelasting;
 • Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding;
 • Vereiste aangifte;
 • Invoering nieuwe KOR in 2020;
 • Zonnepanelen en de BTW;
 • Staatsteun: bij beroep op vrijheden en in gevallen van rulings/transferpricing. 

Met deze jaarlijkse cursus krijgt u een uitvoerige update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen. Tijdens de cursusavond zal op een aantal belangrijke onderwerpen dieper worden ingegaan. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als naslagwerk kunt gebruiken.

 Scholingspunten RB en NOAB : 3 PE-punten toegekend. Op sommige lokaties(*) is dit ook voor NBA het geval. 

Kosten: 230,-

Lokaties: 

Plaats

Lokatie Datum
Breda * Avans+ , Heerbaan 14 12 februari 2020 
Deventer Saxion, Handelskade 75 10 februari 2020
Den Haag Fletcherhotel Leidschendam, Weigelia 22 5 februari 2020
Leeuwarden* NHL-Stenden, Rengerslaan 10 12 februari 2020
Sittard * Zuyd professional, Ligne 1 18 februari 2020
Utrecht Jaarbeurs ,Beatrixgebouw 4 februari 2020

  

Aanmelden

Liever persoonlijk contact over onze opleiding? Bel ons gerust voor al uw vragen:
  (055) 505 31 91

Voor inhoudelijke vragen contact met onze studieadviseur Reinier Willemse?
  (06) 1508 79 22

Of stuur ons een email:
  info@fsdc.nl

“Het grote voordeel van deze opleiding is dat deze zeer up-to-date is”
W. Bos-Dreijer, Administrateur, Cothem