NIEUWE
REGELS & BELEID

Regelmatig worden door FSDC studiebijeenkomsten georganiseerd om oud-cursisten en andere belangstellenden op actuele gebieden bij te praten. Zo frist u uw kennis  op en bent u weer op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen.


Voor wie is een studiebijeenkomst?
De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken, notaris- en advocatenkantoren, etc.. De bijeenkomsten wordt gegeven op HBO‑niveau.

Inhoud
In onze studiebijeenkomsten willen we u inzicht verschaffen in de nieuwe geldende regelgeving, het op dit punt geformuleerde beleid en ontwikkelingen in de rechtspraak.

  

Algemene informatie

De informatie krijgt u in de vorm van een uitgebreide syllabus. Tijdens de cursus zal op de belangrijkste aspecten dieper worden ingegaan en vaak zullen een aantal casus worden behandeld.

PE-punten
Voor RB en NOAB zijn 3 PE- punten toegekend. In een enkel geval is dit ook voor NBA het geval.

Locatie & tijd
Afhankelijk van het onderwerp zijn de studiebijeenkomsten centraal in het land, of op diverse locaties. Dit wordt aangegeven bij de informatie van de respectievelijke bijeenkomst. Over het algemeen vinden onze cursussen ‘s avonds plaats van 1830 tot 2145 uur.

Studiebijeenkomst: Fiscale Actualiteiten 2021

 LET OP: vanwege de verlengde lockdown zijn een aantal data gewijzigd!!!

 

Schrijf u snel in: het aantal plaatsen is door de corona-maatregelen beperkt!!
(en onder voorbehoud)

 

Nieuwe wetgeving, jurisprudentie en beleidsbesluiten 

 

Heeft u ook geen tijd om alle wetswijzigingen en plannen daartoe, nieuwe beleidsbesluiten en arresten bij te houden?

 

In deze cursus wordt u weer bijgepraat over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de Minister van Financiën. We geven u hierbij reeds nu een indruk van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen. 

 

Met ingang van 2021 e.v. staat ons weer het een en ander aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. Op prinsjesdag en ook al eerder dit jaar is veel daarvan aangekondigd en verder zal het kabinet ook nog met nieuwe voorstellen komen. In de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

 

 • De nieuwe regelgeving met betrekking tot de schulden van aandeelhouders aan hun eigen BV;
 • De voorstellen voor aanpassing van Box 3;
 • De nieuwe baangerelateerde investeringskorting;
 • De voorgestelde beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting;
 • Bijtelling privé gebruik elektrische auto met zonnepanelen;
 • De diverse Covid-19 maatregelen (o.a. fiscale coronareserve);
 • Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek;
 • Verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten in de LB;
 • Tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling LB;
 • Afwikkeling overgangsrecht levensloopregeling;
 • Aanpassing reeds eerder besloten tariefsverlaging Vpb;
 • Wijziging samentelbepaling KIA bij samenwerkingsverbanden;
 • Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters en hogere Ovb voor niet eigen woningen;
 • Uitvoerbaarheid toeslagen/menselijke maat.

 

Naast de nieuwe wetgeving zal weer uitgebreid aandacht worden besteed aan de in 2020 en begin 2021 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:

 

 • Proefprocedures (2016/2017) over houdbaarheid box 3;
 • Compensatie te hoge box 3 heffing jaren t/m 2016?
 • Vormt box 3 heffing een buitensporige last?
 • Aftrek kosten traplift en eigen bijdrage WMO;
 • IACK bij co-ouders;
 • Oppas opa die beloning terugbetaalt omdat kinderopvangtoeslag moet worden terugbetaalt, geen negatief loon;
 • Belastingheffing bij verhuur gedeelte eigen woning via Air BNB;
 • (Te)hoge hypotheekrente op lening aan ouders;
 • Afschrijving aanhorigheden bij boerderijen;
 • Meedoen aan multilevel organisatie bron van inkomen?
 • Is sprake van staking of verplaatsing van een onderneming bij emigratie?
 • Berekening KIA bij diverse vormen van samenwerkingsverbanden;
 • Afkoop stamrecht van stamrecht BV;
 • Dubbele verliesverrekening VPB?
 • Perpetual geen eigen vermogen maar schuld, rente aftrekbaar;
 • Schadevergoeding valt niet onder deelnemeningsvrijstelling;
 • Vertragingsrente en wettelijke rente bij earn-out niet onder de deelnemingsvrijstelling;
 • Niet genoten verleend uitstel telt wel mee;
 • Informatiebeschikking, geen fishing expedition;
 • Correctiegrens € 450;
 • Geen pleitbaar standpunt bij feitelijke kwesties, niet vereiste aangifte;
 • Ook minder expliciete interne compensatie werkt;
 • Boete bij inkeer;
 • Ambtelijk verzuim en onderzoeksplicht;
 • Kosten dwangbevel ook bij direct invorderbare aanslagen verschuldigd;
 • Gewezen bestuurder ook aansprakelijk voor belastingschulden ten tijde bestuurderschap;
 • Schenking binnen 180 dagen voor overlijden, berekening aanslag;
 • Bezitsvereiste bij bedrijfsopvolgingsregeling successiewet;
 • Premieplicht rijnvarenden.

 

Met deze jaarlijkse cursus krijgt u een uitvoerige update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen. Tijdens de cursusavond zal op een aantal belangrijke onderwerpen dieper worden ingegaan. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als naslagwerk kunt gebruiken.

 

 Scholingspunten RB en NOAB : 3 PE-punten toegekend. Op sommige lokaties(*) is dit ook voor NBA het geval. 

 

Gedwongen door Corona-maatregelen is het alleen mogelijk deel te nemen in webinarvorm. De kosten daarvoor zijn iets lager.

 

Kosten webinar                : 205,-

 

Webinars

Datum
Webinar 1 ma 22 februari 2021
Webinar 2 di 2 maart 2021
Webinar 3 ma 8 februari 2021
Webinar 4 wo 10 februari 2021
Webinar 5 wo 17 februari 2021

 

Aanmelden

Liever persoonlijk contact over onze opleiding? Bel ons gerust voor al uw vragen:
  (055) 505 31 91

Voor inhoudelijke vragen contact met onze studieadviseur Reinier Willemse?
  (06) 1508 79 22

Of stuur ons een email:
  info@fsdc.nl

“Het grote voordeel van deze opleiding is dat deze zeer up-to-date is”
W. Bos-Dreijer, Administrateur, Cothem