HOME > WORD FISCAAL ADVISEUR > PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCH
& MODULAIR

De opleiding bestaat uit zeven modules. In totaal 26 lessen voor de mondelinge en 40 voor de schriftelijke opleiding. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Samen geven zij recht op het einddiploma en beschermde titel Fiscaal Adviseur(FA).


Door de modulaire opbouw kunt u bij de aanvang van iedere nieuwe module tussentijds instromen.

Wanneer u binnen een tijdsbestek van 3 jaar voor alle zeven module-examens bent geslaagd, ontvangt u het diploma. Er wordt geen scriptie verlangd. Als u de opleiding succesvol hebt afgerond bent u een erkend belastingadviseur voor het MKB en mag u de bij het Beneluxmerkenbureau gedeponeerde titel FA voeren.

Zes lokaties

De opleiding wordt op zes locaties in Nederland gegeven:

Den Haag Fletcher Leidschenhage dinsdagavond
Deventer Saxion dinsdagavond
Breda Avans+ donderdagavond
Utrecht FSDC (Aristozalen) 2e module bijna vol! maandagavond
Sittard Zuyd Professional woensdagavond
Leeuwarden NHL-Stenden Reeds vol tot feb.2021 maandagavond

De opleiding 2020-2021 tot Fiscaal Adviseur start in week 39.
Tussentijds instappen blijft steeds mogelijk.

Kosten

De kosten van de opleiding voor het cursusjaar 2020-2021 zijn in zijn geheel of per module:

Soort opleiding per

prijs 

klassikaal gehele opleiding € 3.850,-
klassikaal losse module per les* € 220,-
schriftelijk gehele opleiding € 2.550,-
schriftelijk losse module per les* € 90,-

* voor overzicht modules klik hier

Toeslag gespreide betaling

Het boekenpakket dient steeds direct bij aanvang in zijn geheel te worden voldaan. Gespreide betaling van de opleiding is mogelijk tegen een meerprijs van € 180,-. Betaling vindt dan plaats in 4 termijnen van 3 maanden , steeds vooraf.

Fiscale aftrek

De werkgever mag de studiekosten die hij voor zijn werknemers betaalt aftrekken van de winst. Ook mag hij aan de werknemer een belastingvrije vergoeding geven van de studiekosten. In beide gevallen met inbegrip van reis- en verblijfkosten (autokostenvergoeding maximaal € 0,19 per km).

Wanneer u de kosten voor de opleiding zelf betaalt, kunnen zich twee situaties voordoen:

  • U geniet winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. De kosten van de opleiding zijn in dat geval aftrekbaar, met inbegrip van reis- en verblijfkosten.
  • U geniet loon uit dienstbetrekking of de cursus wordt niet ten behoeve van de huidige onderneming of het huidige resultaat gevolgd. De cursusgelden en de kosten van het verplichte boekenpakket zijn in dat geval aftrekbaar als scholingsuitgaaf, met een drempel van € 250. Alleen het meerdere is aftrekbaar. Reiskosten zijn niet aftrekbaar.

Boekenpakket

Het boekenpakket voor 2020-2021 omvat:

  • Handleiding Belastingrecht in 8 delen;  onder redactie van J.A. Rouwenhorst en drs. R. Willemse, uitg.FSDC
  • Belastingwetten 2020 en 2021, uitgave Kluwer
  • Examenbundel 2019-2020 Fiscaal Adviseur (FA), uitgave FSDC
  • Reader Privaatrecht, uitgave FSDC
  • Fiscaal Alert 2021

De kosten voor het boekenpakket bedragen € 675 excl. btw en verzendkosten.

Bij deze prijs zijn inbegrepen:

  • aanvullingen op de Handleiding Belastingrecht gedurende 1 jaar na aanvang. Na de opleiding kunt u zich abonneren op de aanvullingen
  • toegang tot de digitale versie van de Handleiding op onze website gedurende 12 maanden na inschrijving.

Lesrooster 2020 / 2021

 

Onderstaand treft u het lesrooster aan voor de locatie Utrecht. Het lesrooster van de meewerkende hogescholen is hiervan een afgeleide, maar kan in uitzonderlijke gevallen i.v.m. de schoolvakanties iets afwijken.
Lesavonden in Leeuwarden op maandag, den Haag en Deventer op dinsdag, Sittard op woensdag en Breda op donderdag.

 

Utrecht module locatie
21 sep 2020 Inleiding Aristo
28 sep Inkomstenbelasting nw 1 Aristo
5 okt Inkomstenbelasting nw 2 Aristo
12 okt Inkomstenbelasting nw 3 Aristo
26 okt Inkomstenbelasting nw 4 Aristo
Herfstvakantie
2 nov Inkomstenbelasting nw 5 Aristo
za 7 nov Examentraining IB niet-winst Webinar
di 10 nov Examen IB niet-winst JB Thuis
16 nov winst 1 Aristo
23 nov winst 2 Aristo
30 nov winst 3 Aristo
7 dec winst 4 Aristo
za 12 dec Examentraining winst Webinar
di 15 december Examen winst Thuis
 Kerstvakantie Aristo
4 jan 2021 loonbelasting 1
11 jan loonbelasting 2 Aristo
18 jan loonbelasting 3 Aristo
za 23 jan Examentraining loonbelasting JB
di 26 januari Examen loonbelasting JB
1 feb vpb 1 Aristo
8 feb vpb 2 Aristo
15 feb vpb 3 Aristo
Voorjaarsvakantie Aristo
1 mrt vpb 4  
8 mrt vpb 5 Aristo
za 13 mrt Examentraining VPB JB
di 16 mrt Examen VPB JB
22 mrt ob 1 Aristo
29 mrt ob 2 Aristo
4/5 april Pasen
12 apr ob 3  Aristo
17 april Examentraining ob JB
di 20 april Examen ob JB
26 apr FR 1 Aristo
Meivakantie
10 mei FR 2 Aristo
13 mei Hemelvaart
17 mei FR 3  Aristo
23/24 mei Pinksteren
29 mei Examentraining FR JB
1 juni Examen FR JB
7 juni Erfbelasting 1  Aristo
14 jun Erfbelasting 2 Aristo
za 19 jun Examentraining erfbelasting JB
di 22 jun Examen erfbelasting JB

PE punten

NOAB kent 8 punten per kalenderjaar toe voor deze opleiding. (veelal 16 punten voor de gehele opleiding dus)
Voor NBA-leden levert deze opleiding 72 PE-uren op, indien gevolgd in Breda , Sittard , Leeuwarden of de Haagse Hogeschool.

Downloaden inschrijfformulier:

aanmelden opleiding FA klassikaalOpleiding klassikaal

aanmelden opleiding FA zelfstudieOpleiding schriftelijk

Liever persoonlijk contact over onze opleiding? Bel ons gerust voor al uw vragen:
  (055) 505 31 91

Voor inhoudelijke vragen contact met onze studieadviseur Reinier Willemse?
  (06) 1508 79 22

Of stuur ons een email:
  info@fsdc.nl

“Een gedegen opleiding met directe aansluiting op de dagelijkse praktijk”

P.L.M. Jutte, Belastingadviseur, Den Helder